Director Chairs Manufacturer
Zbigniew Winter

ul. Andrzeja Brody 4
43-450 Ustroń, POLAND

DIČ: PL 5482126801

oficiálnym zástupcom:
pre Českú republiku a Slovensko:
MgA. Michal Stískal

kontaktné telefónne číslo:
Slovensko: (+421) 905 773 887

e-mail: obchod@reziserskazidle.cz
e-mail: info@reziserkekreslo.cz

číslo účtu:
Dať slovenské

3420303319/0800
Měna CZK